درمان بیماری های ارتوپدی

درمان تنگی کانال نخاعی

درمان آن همان درمان دیسک کمر است؛ به اضافه اینکه حجامت مخصوص حتما باید انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید