درمان ترک دست و پا

جامع و عسل روی ترک
روغن بنفشه پایه زیتون در ناف
مرکب یک

پست‎های مرتبط:

درمان عرق سوزی بین ران ها و پاها

۱-محلول سه گانه: دال عدس،سرکه و گلاب را با هم...

درمان شپش

۱- شستن سر با گل ختمی سفید. ۲ -شستن سر...

جایگزین مناسب برای شستن سر

۱-گل ختمی (سفید): نیم ساعت قبل از حمام کردن،آن را...

X