درمان بیماری های زنان

درمان ترک خوردن نوک پستان بانوان در دوران شیردهی

بیشتر ترک هایی که در بدن بوجود می آید،معلول خشکی در بدن است.خشکی پوست سبب خشکی نوک پستان میشود.اگر نوزاد خیلی گرسنه باشد،با فشار سینه را میکمد و ترک در پستان بوجود می آید.درمانش عبارت است از:

۱-ریختن روغن بنفشه در ناف.
۲ -عسل روی نوک پستان ریخته شود تا زخمش خوب شود و پوستش قوی و محکم گردد.
۳ -نوک سینه را با دم کرده بابونه بشویید.

دیدگاهتان را بنویسید