درمان ترک خوردن نوک پستان بانوان در دوران شیردهی

بیشتر ترک هایی که در بدن بوجود می آید،معلول خشکی در بدن است.خشکی پوست سبب خشکی نوک پستان میشود.اگر نوزاد خیلی گرسنه باشد،با فشار سینه را میکمد و ترک در پستان بوجود می آید.درمانش عبارت است از:

۱-ریختن روغن بنفشه در ناف.
۲ -عسل روی نوک پستان ریخته شود تا زخمش خوب شود و پوستش قوی و محکم گردد.
۳ -نوک سینه را با دم کرده بابونه بشویید.

پست‎های مرتبط:

درمان افتادگی رحم

داروی افتادگی رحم

درمان سقط جنین

سقط جنین عوامل مختلفی دارد.یکی از عوامل سقط جنین این...

داروی چند قلو شدن

باه زنان (دو برابر دستور مصرف شود) ۲ .نیت کند...

X