درمان بیماری های عمومی

درمان تب مالت

تب مالت از راه شیر به انسان منتقل میشود.تب مالت شبیه تب معمولی است و سبب سست شدن استخوان ها میشود.
درمان تب مالت:
1 .استفاده از روش درمان تب زیاد؛
2 .سویق سنجد؛
3 .استخوان ساز؛
4.داروی پیامبر صل الله و علیه واله.

دیدگاهتان را بنویسید