درمان بیماری های چشم

درمان تاری زیر چشم

داروی عمومی این مشکل:
داروی سواد
روغن بنفشه پایه زیتون به ابرو
و قطره انیس است
علت این بیماری ممکن است از کم خونی باشد، که در این صورت:
قرص خون 3
خونساز
علت این بیماری ممکن است از غلظت خون باشد، در این صورت:
صاف کننده خون 5
حجامت عام اسلامی
دیگر علت این بیماری یبوست است، در این صورت:
سودابر 2
ملین
سنا 5

دیدگاهتان را بنویسید