درمان بوی سیر

در روایت آمده است: هفته ای حداقل یک بار سیر بخورید.
برای برطرف شدن بوی سیر،سداب را بجوید.

پست‎های مرتبط:

درمان گره عصبی دست

گره عصبی،توده عصبی در دست است که وقتی فشار میدهید،سفت...

مصرف میوه با آب

در روایت آمده است: میوه را با آب نخورید.

نحوه مصرف شلغم

خام و پخته در روایات سفارش شده است.

X