درمان استفراغ خون در دوره بارداری

قرص خون ۳
ویار
مرکب یک

پست‎های مرتبط:

درمان دیابت بارداری

قند بالا ۳ قند زرد ۴ سویق جو مرکب چهار...

درمان یائسگی زودرس

ابهل خوراکی ۳ ابهل تزریقی هفته ای دو مرتبه حنا...

درمان چسبندگی رحم

داروی چسبندگی رحم.

X