آموزش طب اسلامی

خلقت طبایع

خلاصه حدیث طینت آدم

خداوند پس از گذشت هفت هزار سال از خلقت اجنه و نسناس (انسان های اولیه) خواست که حضرت آدم را خلق کند و پرده ها را کنار زد و به فرشتگان گفت که به زمین نظاره کنند و فرشتگان در اینجا بود که به خدا شکایت کردند از خلقت آدم بخاطر فسادهایی که میکند و خون هایی که میریزد در حالیکه خدا میفرماید من میخواهم خلیفه ای رو برای خودم در روی زمین قرار دهم که از نسل او انبیاء و مرسلین رو خلق نمایم که همگان را به سوی من هدایت می کنند و پس از این به ملائک دستور داده شد که نسل نسناس ها از روی زمین پاک شود بخاطر فساد هایی که میکردند (فرشتگان هم چون این نسل از انسان های اولیه رو دیده بودند به خلقت انسان شکایت کردند)
و پس از آن بین اجنه و انسان ها هم حائلی قرار داده می شود که برای زندگی انسان در روی زمین مشکلی ایجاد نشود.
در این جا ملائک میگویند که ما علمی نداریم جز آنچه تعلیممان دادی و خداوند هم بخاطر شکایتی که بر خلقت آدم کردند اون ها رو از عرش دور می کند و در بیت المعمور برایشان مکانی را مشخص می کند که در آسمان چهارم یا پنجم هست و برای انسان ها هم در روی زمین کعبه را قرار می دهد که در راستای طولی بیت المعمور و عرش هست.
سپس خداوند مشتی آب زلال و شیرین را بر میدارد و خشک می کند و میفرماید من از تو انبیاء و مرسلین و ائمه هدایت و تابعین شان را خلق می کنم و سپس خداوند مشتی دیگر از آب شور و تلخ برگرفت و خشک شد و گفت از تو جبارین و فراعنه و سرکشان و برادران شیاطین و دعوت کنندگان به آتش و پیروانشان را خلق می کنم.
سپس خداوند هر دو آب را با هم مخلوط کرد و در جلوی عرشش انداخت و آن دو سلاله هایی از طین (خاک) بودند. (آن طین که خداوند در جلوی عرش قرار داد از خاک زمین نبوده است و از عالم بالا بوده است)
برای اینکه این خاک قابلیت دمیدن روح را پیدا کند باید اقداماتی روی آن انجام شود و در اینجا است که خداوند ملائک اربعه را فرا میخواند به نام های شمال، جنوب، صبا، دبور و به آنها می گوید که این خاک را نرم و لطیف، قابل رشد، قابل ارتقاء، جزء جزء و فصل فصلش کنید و در آخرین مرحله دستور داده میشود طبایع اربعه بر طین آدمی جریان داده شود که عبارت است از دم، ریح، مره، بلغم و هریک از این ملائک طبع و بافتی از بدن را ایجاد میکنند که براساس اون یک سری ویژگی ها نیز حاکم بر بدن می شود مثل طبع صفرا که عصبانیت و گرما و … را در بر می گیرد.
ریح از ناحیه ملک شمال و بلغم از ناحیه ملک صبا و مره از ناحیه ملک دبور و دم از ناحیه ملک جنوب است
بعد از این بدن کامل می شود و آمادگی دمیده شدن روح را پیدا می کند.
این حدیث طولانی هست و در اینجا به صورت مختصر جهت آشنایی با مقدمات علم طب اسلامی در مورد آن صحبت شد.

دیدگاهتان را بنویسید