جایگزین مناسب برای شستن سر

۱-گل ختمی (سفید): نیم ساعت قبل از حمام کردن،آن را در آب بخیسانید و بعد آن را از صافی رد کنید.
۲ -استفاده از برگ سدر.

پست‎های مرتبط:

درمان زایده گوشتی در بدن

۱-نمک گوشت های اضافی را میخورد.بایستی مرتب روی زایده گوشتی...

درمان آبله مرغان

۱-داروی صاف کننده خون. ۲ -جامع امام رضا (ع) +...

درمان کیست مفاصل

تباشیر ۳ با آب انجدان رومی درمان کیست زیر پوستی...

X