درمان بیماری های پوست و مو

جایگزین مناسب برای شستن سر

۱-گل ختمی (سفید): نیم ساعت قبل از حمام کردن،آن را در آب بخیسانید و بعد آن را از صافی رد کنید.
۲ -استفاده از برگ سدر.

دیدگاهتان را بنویسید