بهترین ساعات خواب در شب

در روایات،بعد از نماز عشاء و خوردن شام،بهترین زمان خواب است؛مگر برای سه مورد:خواندن قرآن،طلب علم و شب زفاف.

پست‎های مرتبط:

در چه ظرف هایی غذا پخته شود؟

به ترتیب اولویت: ۱ .ظرف های سنگی؛ ۲ .بلوری؛ ۳...

درمان خواب زیاد

غلبه خون،زیاد نوشیدن آب و خستگی زیاد،باعث خواب زیاد میشوند....

درمان گره عصبی دست

گره عصبی،توده عصبی در دست است که وقتی فشار میدهید،سفت...

X