درمان بیماری های زنان

بارداری در دوران شیردهی

اگر زن در دوران شیردهی باردار شود،شیرش دیگر قوتی ندارد و شیرش را قطع کند و شیر گاو را رقیق کند و به نوزاد بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید