بارداری در دوران شیردهی

اگر زن در دوران شیردهی باردار شود،شیرش دیگر قوتی ندارد و شیرش را قطع کند و شیر گاو را رقیق کند و به نوزاد بدهد.

پست‎های مرتبط:

درمان عفونت رحم

۱-داروی اذخر + عسل (حداقل دو بسته) دوسین (هر روز...

درمان پرده بکارت ضخیم

قسط + نمک دریا را با آب خمیر کنند و...

درمان خارش های زنانه

اذخر ۲ + عسل + خرفه ۲ هر سری یک...

X