درمان بیماری های پوست و مو

اصلاح صورت خانم ها

۱- بیشتر از نخ استفاده کنید؛چون نخ مو را از ریشه میکند.
۲- بعد از آن که موها را با نخ از ریشه کندید،پوست باقالی خام و تازه (پوست سبز آن با هردو پوست روی آن) را له کنید و روی پوست
بمالید.این کار را چندروز انجام دهید،جلوی رشد مو را میگیرد.اگر آن را روی صورت بگذارید و مدتی روی صورت بماند،بهتر است و سبب
میشود رشد موها را کمتر کند.
۳ – داروی موی زائد

دیدگاهتان را بنویسید