آموزش طب اسلامی

آشنایی با بافت صفرا

همانطور که قبلا گفته شد گل آدمی توسط چهار ملک شکل داده شد و هر کدام که متعلق به یک طبعی بودند بر طینت آدمی عرضه شدند لذا هر ملکی مسئول ایجاد بافت هایی در بدن انسان بوده است.

در حال حاضر بنا داریم بررسی کنیم که بافت صفرا کدوم قسمت های بدن هستند برای این امر نیازه بررسی کنیم که کدوم قسمت های بدن شرایط شون مثل طبع صفرا هست یعنی با چیزهایی که صفرا تسکین پیدا میکند آن هم آرام میشود.

در روایات داریم که آب سرد صفرا را تسکین میدهد و حرارت را خاموش میکند خب حالا باید دید کدام قسمت بدن با خوردن آب سرد تسکین پیدا میکند؟

کبد از قسمت هایی هست که در روایات آن را لطیف خوانده اند و وظیفه مهم نفوذ غذا به بافت ها و نفوذ فضولات به خارج را دارد لذا تاکید شده است در روایت که کبد را سیراب کنید

خب کبد با آب خنک و سیراب میشود و همانطور که گفته شد جنسش هم لطیف هست لذا کبد صفرایی هست و تمام بافت غدد موجود در بدن مثل غدد تیرویید، کلیه، سینه، عرق و هر بافت غده ای که از آن چیزی ترشح میشود زیر نظر کبد فعالیت دارد و تمام اجزا کبد از جنس لطیف صفرا هستند.

صوت کامل جلسه پنجم

 

دیدگاهتان را بنویسید